Privacy- & cookieverklaring

Algemeen

Fijn dat je dit document leest. Wij informeren je namelijk graag hoe jouw (persoons)gegevens door ons worden verwerkt en/ of gebruikt.

Op deze manier voldoen wij niet alleen aan onze verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) en uit de Telecommunicatiewet, maar weet jij ook welke rechten jij hebt.

Deze verklaring is uitsluitend van toepassing op onze dienstverlening. Wees je er daarom van bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacy- en/of cookiebeleid van andere genoemde organisaties en bedrijven op onze website branderbrander.nl (hierna: onze website). Zo linken wij bijvoorbeeld naar Spotify, Instagram en YouTube

De Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: AP) is de nationale toezichthouder ter bescherming van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij jou graag naar de website van de AP.

Brander & Brander 

Brander & Brander staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77308522. Het is een Vennootschap onder Firma en gevestigd in Zeist (3701 JS). 

Heb je vragen over privacy en de bescherming van jouw (persoons)gegevens? Neem dan contact op met één van ons (Linsey Brander of Mandy Brander) via info@branderenbrander.nl.

Gebruik (persoons)gegevens

Op onze website zijn verschillende plekken waar jij jouw bedrijfs- of persoonsgegevens kunt achterlaten. Ook als onze (mogelijk toekomstige) klant verzamelen wij een aantal van jouw (persoons)gegevens.

Het is goed dat jij op de hoogte bent van wat er door ons met deze (persoons)gegevens wordt gedaan, welke rechten jij hebt en hoe jij jouw wensen rondom jouw (persoons)gegevens kunt aangeven.

De persoonsgegevens die wij van jou ontvangen, behandelen wij altijd vertrouwelijk zodat ze niet zomaar in verkeerde handen vallen. Het komt soms wel voor dat jouw (persoons)gegevens worden gedeeld met anderen, omdat zij ons ondersteunen in onze bedrijfsvoering. Denk bijvoorbeeld aan onze bank of boekhouder.

Persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen

Hieronder tref je een overzicht van de (persoons)gegevens die wij van jou kunnen verwerken. Die gegevens heb je ons zelf gegeven of zijn af te leiden uit openbare registers of social media. 

 • jouw voor- en/of achternaam;
 • jouw adres- en/of postbusgegevens;
 • jouw bedrijfsnaam & KvK-nummer;
 • jouw e-mailadres en e-mailberichten;
 • jouw betaalgegevens;
 • jouw social media accountnamen;
 • jouw reacties op social media;
 • jouw website URL;
 • inloggegevens van jouw website en website host;
 • jouw portret;

Waarom is het verwerken van persoonsgegevens nodig?

Persoonsgegevens verwerken is niet zomaar toegestaan. Dit mag alleen met een bepaald doel. Wij kunnen bijvoorbeeld persoonsgegevens over je verwerken omdat je deze persoonsgegevens zelf verstrekt. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website (waar wij jou vragen naar je naam, mailadres, hoe je ons hebt gevonden en wat je vraag en/of opmerking is).

De doelen van de voorgenoemde verwerking van de persoonsgegevens die wij van jou verzamelen, moeten gerechtvaardigd zijn. In de AVG zijn daarom zes grondslagen (doelen) vastgesteld:

 • het algemeen belang;
 • het gerechtvaardigd belang;
 • vitale belangen;
 • op basis van een overeenkomst;
 • op basis van een wettelijke plicht;
 • op basis van toestemming.
DoelGrondslag
Voor het afhandelen van jouw betaling.Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, schriftelijk, e-mail), als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
Om jouw (informatie)aanvraag in behandeling te kunnen nemen.Omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Om jouw vraag (online) te kunnen beantwoorden.Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.
Om het aanbod te verfijnen en een gerichter aanbod te kunnen maken.Omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Bij een wettelijke verplichting, zoals de belastingaangifte.Voor het naleven van een wettelijke verplichting.
Omdat wij graag een mooie review op onze kanalen laten zien.Omdat jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven. 
Voor marketingdoeleinden, zoals een nieuwsbrief.Omdat jij hiervoor expliciet toestemming hebt gegeven.
Voor portfoliodoeleinden (website, foto).Omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens van klanten, betrokkenen of websitebezoekers.

Wij hebben ook geen intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.

Maar, wij kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op. Wij zullen deze informatie dan verwijderen. 

Hoelang jouw gegevens bewaard worden

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

PersoonsgegevensTermijnReden
Voor- en achternaam7 jaar (Belastingwetgeving) of zolang je staat ingeschreven op de mailinglist.Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
Bedrijfsgegevens (zoals btw nummer, KvK nummer)7 jaar (Belastingwetgeving). Moneybird slaat deze gegevens ook op, kijk voor de bewaartermijn hier.Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
Adres- en/of postbusgegevens7 jaar (Belastingwetgeving).Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
TelefoonnummerZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat de overeenkomst is gestopt.Om contact met je te kunnen opnemen.
Betaalgegevens7 jaar (Belastingwetgeving).Om aan onze wettelijke verplichting te voldoen.
Mailadres Zolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.Om jou te kunnen informeren of contact met je kunnen opnemen na het invullen van ons online contactformulier.
(Mail)berichtenZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt, tenzij noodzakelijk voor de Belastingwetgeving.Om gegevens van jou te kunnen terugvinden.
Jouw portretVoor portfoliodoeleinden voor onbepaalde tijd.Omdat wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben.
Reactie op social mediaOnbepaalde tijd.Als je op een post reageert blijft de reactie staan zolang de post online staat. Dit is voor onbepaalde tijd, tenzij jij zelf beslist dat jouw reactie moet worden verwijderd. Bij het verwijderen van een reactie worden alle persoonlijke gegevens verwijderd. Er wordt niets gedaan met de ontvangen reacties, die zien wij alleen als enthousiaste betrokkenheid.
Social media accountnamenVoor onbepaalde tijd, tenzij jij deze gegevens zelf verwijdert.Om te kunnen reageren op jouw reactie op social media accounts.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrektZolang de overeenkomst loopt en tot maximaal 1 jaar nadat onze overeenkomst is gestopt.Nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst.

Gegevens delen met derden/anderen

Jouw gegevens worden niet verkocht aan derden en jouw informatie wordt uitsluitend verstrekt als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou, omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht (verwerkers), sluiten wij in ieder geval een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

Wij blijven wel verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Met derden die zelf verantwoordelijk zijn voor verwerking (zogenaamde verwerkingsverantwoordelijken), hoeven wij geen overeenkomst af te sluiten.

Wij kunnen in sommige gevallen wél jouw portret gebruiken voor portfoliodoeleinden en/of bijvoorbeeld voor het inzenden van wedstrijden of soortgelijk. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, laat het dan weten via info@branderenbrander.nl. 

Met de volgende derden delen wij persoonsgegevens:

DerdeCategorieDoel delenWelke gegevens
Website provider Hosting2Go & Brander & Brander.VerwerkerVoor de hosting van onze websiteVersleutelde gegevens
Hostingpartij Hosting2GoVerwerkerVoor het back-uppen van onze websiteVolledige back-up website
E-mailprovider Google Workspace VerwerkerVoor het hosten van E-mailsVersleutelde gegevens
Bank RabobankVerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen voor ons te genererenBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam
Boekhoudprogramma MoneybirdVerwerkingsverantwoordelijke Om onze boekhouding te kunnen doenBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, naam, mailadres, adres
Betaalprogramma Mollie via Plug & Pay VerwerkingsverantwoordelijkeOm betalingen voor ons te genererenBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam
GoogleVerwerkingsverantwoordelijkeOm reviews te plaatsen met Google Business, om (samen met klanten) te werken in Google WorkspaceNaam, mailadres
Nieuwsbrief providerVerwerkingsverantwoordelijkeOm onze mailings te verzendenNaam, mailadres
Onze boekhouder (Mensink Administratie & Advies)VerwerkerOm ons te ondersteunen in de boekhoudingBankrekeningnummer, (bedrijfs)naam, naam, mailadres, adres

Doorgifte derde landen

Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen wij er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten (Google en social media bijvoorbeeld). Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, is een verwerkersovereenkomst gesloten.

De Partijen houden zich in ieder geval aan de ‘Privacy Shield principles’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Jouw recht tot het inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens

Jij hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, tenzij verwijderen wettelijk gezien (nog) niet mag (bijvoorbeeld door de Belastingverplichting die op ons rust).

Dergelijke verzoeken kun je mailen naar info@branderenbrander.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand op je verzoek reageren. Als jouw verzoek buitenproportioneel of zeer specifiek is, dan kan de termijn worden verlengd met 2 maanden.

Jouw rechten tot intrekken van je toestemming, geven van bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Beveiligen

Wij nemen fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om bijvoorbeeld misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van jouw (persoons)gegevens tegen te gaan.

Website en wifi

Onze website maakt bijvoorbeeld gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Ook betekent dit dat jouw verbinding met onze website privé is. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en aan het hangslotje in de adresbalk. Onze website beveiliging wordt regelmatig bijgewerkt.

Verder maken wij altijd gebruik van bekende beveiligde Wifi-netwerken, tenzij dit om een gewichtige reden niet kan.

(Beveiliging) door ons gebruikte apparaten en systemen

Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Dit zijn een laptop, iPad, smartphone en harddisks met een inlogbeveiliging door middel van een wachtwoord en/of toegangscode en/of vingerafdruk en/of gezichtsherkenning. Daarnaast zijn de gebruikte systemen ook beveiligd met een wachtwoord en/of toegangscode.

Geen fysieke kopieën

Er worden van jouw persoonsgegevens (behalve uiteraard van foto’s van jou) geen fysieke kopieën door ons gemaakt.

Geen goede beveiliging of misbruik van jouw gegevens?

Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn, als er aanwijzingen zijn van misbruik of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de persoonsgegevens, neem dan contact op met ons via info@branderenbrander.nl.

Jouw recht tot het indienen van een klacht

Wij willen je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je van mening bent dat wij niet voldoen aan de privacyregelgeving als bedoeld in de AVG. Een klacht indienen kun je hier doen bij de AP.  

Wijzigingen

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze privacyverklaring.

Deze versie is van 7 november 2023 en als er wijzigingen zijn in de privacyverklaring, plaatsen wij hiervan steeds de nieuwste versie op onze website. Als de wijzigingen directe gevolgen voor jou hebben, zullen wij jou zoveel mogelijk rechtstreeks informeren.

Cookies

Onze website gebruikt diverse cookies. Door het hebben van deze cookieverklaring, voldoen wij niet alleen aan de verplichtingen uit de Telecommunicatiewet & Cookiewet (toekomstige e-Privacy verordening), maar weet jij ook precies hoe jij met deze cookies kunt omgaan. 

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone, smartwatch etc.. Cookies zorgen er met name voor dat onze website naar behoren werkt. Cookies onthouden bijvoorbeeld jouw instellingen en met cookies kan ook onze website worden geoptimaliseerd.

Functionele en analytische cookies

Onze website maakt gebruik van functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

Bij het plaatsen van de functionele cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd. Analytische cookies geven ons inzicht in het gebruik van onze website. Bij het plaatsen van analytische cookies hoeft er geen toestemming van jou te worden gevraagd.

Onze website maakt verder geen gebruik van andere cookies. 

Wat is een permanente cookie?

Met behulp van een permanente cookie kan onze website jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Dit is een zogenaamde functionele cookie.

Onze website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan onze website dit door middel van een cookie onthouden.

Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Wat is een sessie cookie?

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van onze website je met jouw bezoek hebt bekeken. Dit is een zogenaamde functionele cookie. Onze website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Wat is een site improvement cookie?

Met behulp van een site improvement cookie kunnen wij de verschillende pagina’s van onze website testen. Een site improvement cookie is een zogenaamde functionele cookie. Wij plaatsen deze om te zien welke pagina het best wordt bezocht. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers. 

Analytische cookies: Google analytics 4

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Dit wordt gebruikt om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. 

Wij hebben Google Analytics zo ingericht dat de statistieken anoniem zijn en niet te herleiden te zijn tot een bepaald persoon.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op en wij hebben Google in elk geval niet toegestaan de via onze website verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten.

De bewaartermijn is 14 maanden. Meer informatie lees je hier en de opt-out mogelijkheid lees je hier.

De informatie die Google verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, buiten de EER dus.

Google stelt zich te houden aan de ‘Privacy Shield principles’ en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van gegevens.

Google reCAPTCHA

Daarnaast gebruikt onze website Google reCAPTCHA om spam-inzendingen te voorkomen.

Als eerste controleert reCAPTCHA of er al eerder een cookie van Google is geplaatst op jouw device. Vervolgens wordt er een cookie toegevoegd aan je browser en er wordt een volledige snapshot gemaakt van het browservenster. Elke pixel wordt daarbij vastgelegd. Voor een goede analyse verzamelt Google browser- en gebruikersinformatie, deze omvat onder meer:

Cookies die Google in 6 maanden heeft geplaatst;

 • Hoeveel muisklikken je in de browser maakt;
 • Jouw scrolgedrag;
 • Het CSS van de webpagina;
 • De systeemdatum en -tijd;
 • Het IP-adres;
 • Of je bent ingelogd in je Google account;
 • De ingestelde taal van je browser;
 • Geïnstalleerde invoegtoepassingen in je browser;
 • Alle Javascript-objecten;
 • De snelheid waarmee je het formulier invult.

De informatie verzameld door Google wordt overgebracht naar en door de partijen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Ze stellen zich te houden aan de ‘Privacy Shield principes’ en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.

Dit houdt (wederom) in dat sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de via onze website verkregen informatie te gebruiken voor andere (Google)diensten. 

De bewaartermijn is 26 maanden en wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie hierover lees je in het privacy beleid van Google.

Cookies weigeren, blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies weigeren, je kunt cookies blokkeren en je kunt je afmelden voor cookies. Dit doe je door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Je kunt cookies altijd eenvoudig blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je jouw internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst.  

Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheden de helpfunctie van je browser. Want hoe je de instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser.

Raadpleeg als nodig de helpfunctie van jouw browser of klik op één van de onderstaande links om direct naar de handleiding van je browser te gaan: Google Chrome, Internet Explorer, Safari op smart phone, Safari op Mac

Let wel op: als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettige gebruik van onze website. Wees je er dus van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je onze website helemaal niet meer kunt bezoeken. 

Onvoorziene cookies

Het kan in sommige gevallen voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn.

Kom je onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in de verklaring? Laat het dan weten via info@branderenbrander.nl.

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Wijzigingen

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Deze versie is van 7 november 2023 en als er wijzigingen zijn, plaatsen wij hiervan steeds de nieuwste versie op onze website.